Thông Báo Hardfork Beam Lần Đầu Tiên

Beam-hard-fork-first-time

Beam sẽ thực hiện hard fork lần đầu tiên như đã thông báo trước đó trong Roadmap của họ.

Tuy nhiên, điều đặc biệt đó là việc hard fork này không phải là chia tách cứng để sinh ra thêm coin mới, mà đây là việc nâng cấp toàn bộ hệ thống với mục đích chống lại Asic, giúp Beam thân thiện và dễ đào với GPU hơn, trong kế hoạch 12-18 tháng đầu tiên của dự án Beam.

Lần nâng cấp mạng đầu tiên này sẽ diễn ra tại khối có chiều cao 321321, dự kiến ​​sẽ đạt được vào ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Những thay đổi đột phá

  • Thuật toán PoW từ Beam Hash I đến Beam Hash II. Thông tin chi tiết về Beam Hash II có thể được tìm thấy ở đây
  • SBBS PoW (được thực hiện tự động bởi các ví mới hơn) sẽ trở thành bắt buộc
  • Một khoản phí tối thiểu (10 * Số hạt nhân + 10 * Số lượng đầu ra) sẽ được thực thi bởi các nút. Giá trị phí mặc định trong ví sẽ được thay đổi thành 100 Groth (thay vì 10 Groth như trước đây)
  • Hỗ trợ cho khóa thời gian tương đối

Mốc thời gian

  • Các bản phát hành tương thích của nút, ví và công cụ khai thác sẽ được phiên bản hoá theo Clear Cathode 3.0.
  • Các Node Binary và Desktop Desktop sẽ được phát hành vào ngày 17 tháng 7 năm 2019 để cho phép mọi người có khoảng 30 ngày để nâng cấp lên phiên bản mới.
  • Ví di động cho Android và iOS sẽ được phát hành sau đó một chút.
    Chú ý: tất cả người dùng sẽ chỉ cần nâng cấp phần mềm của họ lên phiên bản mới nhất.
  • Các tệp Binary hỗ trợ blockchain hiện tại và sẽ tự động chuyển sang cơ chế đồng thuận mới khi đạt được chiều cao khối mục tiêu. Không có sự can thiệp của người dùng sẽ được yêu cầu. Số dư tài khoản của người sử dụng sẽ không bị ảnh hưởng.

Khả năng tương thích

Sau khi đạt được Chiều cao khối 321321, các loại ví trước 3.0 sẽ ngừng hoạt động. Người dùng sẽ cần nâng cấp ví lên phiên bản 3.0.0 trở lên để truy cập được tài khoản của mình.

Liên hệ giải đáp thắc mắc

Bất kỳ thông tin phản hồi? Có câu hỏi nào không? Bất kỳ mối quan tâm hoặc vấn đề? Bạn có thể liên hệ với cộng đồng Beam Vietnam tại:

Kênh hỗ trợ Beam Vietnam Telegram Group

Download Beam Android Wallet on Google Play

Download Beam iOS Wallet on App Store


Author: Nguyễn Hoàng Điệp

Founder - Admin KiemTienSo (Cryptocurrency Blog & Community)

Để lại bình luận