So Sánh Cơ Bản MimbleWimble (MW) Và Bitcoin

Mimblewimble, được phát hành vào tháng 7 năm 2016, là một giao thức blockchain tập trung vào khả năng mở rộng, quyền riêng tư và tính nhất quán (fungibility). Một số người tin rằng Mimblewimble đạt được các mục tiêu của Bitcoin tốt hơn chính Bitcoin, đặc biệt là liên quan đến quyền riêng tư. Thay vì thêm các yêu cầu trên, Mimblewimble cắt mọi thứ để giảm kích thước của nút (node).

Trong mọi giao dịch Bitcoin, địa chỉ người gửi, số lượng tiền được gửi và địa chỉ nhận của người nhận luôn được nắm bắt trong một khối nhất định. Điều này là cần thiết cho những người chạy các nút đầy đủ để có thể xác nhận rằng số tiền được gửi bằng với số tiền nhận được và giao dịch được gửi bởi người giữ tiền tệ.

Giao thức Mimblewimble được đề xuất trong một phòng chat dành cho nhà phát triển Bitcoin ẩn danh bởi Tom Elvis Jedusor, tên tiếng Pháp của nhân vật Harry Potter Voldemort. Bản thân giao thức, được đặt tên một cách thích hợp theo một câu thần chú Harry Potter ngăn mọi người nói bí mật, giúp ngăn chặn việc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng.

Giao dịch Mimblewimble là một dẫn xuất của giao dịch bí mật. Các giao dịch bí mật được phát triển bởi một nhà phát triển Bitcoin trước đây và cho phép người gửi mã hóa số lượng bitcoin họ muốn gửi bằng các yếu tố gây mù. Một yếu tố gây mù là một giá trị ngẫu nhiên được chọn bởi người gửi được sử dụng để mã hóa số lượng bitcoin trong một giao dịch. Trong một giao dịch bí mật, chỉ có hai bên liên quan biết số lượng bitcoin được giao dịch. Người quan sát có thể xác nhận giao dịch bằng cách so sánh đầu vào và đầu ra. Quy trình này đảm bảo rằng bitcoin không được tạo ra từ không có gì và giữ tính toàn vẹn của hệ thống.

Các chức năng của Mimblewimble tương tự nhau, ngoại trừ cả người gửi và người nhận đều tạo giao dịch. Được gọi là một cam kết Pedersen, cả người gửi và người nhận đều chọn một số. Cam kết phải chứa cả phần tiền và phần chính. Một giao dịch Mimblewimble phải có hai cam kết Pedersen, một cho tiền đi vào giao dịch và một cho tiền ra khỏi giao dịch.

Mimblewimble hiện đang được sử dụng trong hai dự án, GrinBeam. Beam gần đây đã giới thiệu scriptless scripts (SS), nhằm mục đích giảm mức tiêu thụ tài nguyên. Vì Mimblewimble không hỗ trợ các tập lệnh, nên các nhà phát triển phải tìm cách cung cấp các tập lệnh mà không yêu cầu chúng.

Sử dụng các tập lệnh không có kịch bản có nghĩa là khi ai đó xác thực giao dịch, hợp đồng thông minh vẫn thực thi một cách trung thực mặc dù nó không được lưu trữ trên blockchain.

Đến bây giờ, Mimblewimble chỉ có thể được tích hợp vào blockchain dưới dạng một chia tách mềm hoặc sidechain.

Nếu bạn quan tâm và muốn thảo luận, trao đổi trực tiếp với cộng đồng Beamcoin, hãy tham gia kênh Telegram: Beam Coin Vietnam.

Author: Nguyễn Hoàng Điệp

Founder - Admin KiemTienSo (Cryptocurrency Blog & Community)

Để lại bình luận