Pundi X (NPXS), Mossland (MOC) và Zilliqa (ZIL) Lên Sàn Bittrex International

Chúc mừng Pundi X (NPXS), Mossland (MOC) và Zilliqa (ZIL).

Cập nhật danh sách mới:

Bittrex International sẽ ra mắt Pundi X (NPXS), Mossland (MOC) và Zilliqa (ZIL).

Giao dịch sẽ bắt đầu ngay trên @BittrexIntl. http://international.bittrex.com/

Author: Nguyễn Hoàng Điệp

Founder - Admin KiemTienSo (Cryptocurrency Blog & Community)

Để lại bình luận