Một số thông tin quan trọng trong tuần 2/2019

#crypto #news

Một số thông tin quan trọng trong tuần 2/2019

1. NASA sử dụng công nghệ blockchain

2. tZero phân phối mã thông báo bảo mật

3. Các tập tin bitwise cho Bitcoin ETF

4. Canaan xem xét IPO ở Mỹ

5. Nền tảng ETH tài trợ cho Parity $ 5M

6. Hóa đơn Colorado miễn trừ tiền điện tử từ luật chứng khoán.

Author: Nguyễn Hoàng Điệp

Founder - Admin KiemTienSo (Cryptocurrency Blog & Community)

Để lại bình luận