Giao Thức Mimblewimble Là Gì? Có Gì Đặc Biệt Với Giao Thức Mimblewimble?

MimbleWimble-Mimble-Wimble-Beam-Grin-la-gi-giao-thuc-bao-mat-gi-2019-04

Mimblewimble là một giao thức được đưa ra bởi một người dùng ẩn danh trong phòng chat của các nhà phát triển Bitcoin với tên Tom Elvis Jedusor (tên tiếng Pháp của nhân vật hư cấu Harry Potter, Voldemort). Mimblewimble chính là tên của một câu thần chú được sử dụng để buộc lưỡi các nạn nhân trong Harry Potter. Jedusor đã để lại một liên kết đến một whitepaper trong đó anh ta phác thảo rằng bằng cách sử dụng giao thức Mimblewimble, khả năng mở rộng, cũng như quyền bảo mật riêng tư của mạng Bitcoin, có thể được tăng cường đáng kể.

Mimblewimble là gì?

Để hiểu giao thức Mimblewimble, chúng ta cần hiểu cách thức thực hiện giao dịch Mimblewimble.

Giao dịch Mimblewimble là một dẫn xuất của một loại giao dịch khác được gọi là giao dịch bí mật. Được hình thành bởi cựu nhà phát triển Bitcoin, Adam Back, các giao dịch bí mật cho phép người gửi mã hóa số lượng bitcoin họ muốn gửi bằng cách sử dụng những gì được gọi là, các yếu tố gây mù. Yếu tố gây mù là một giá trị ngẫu nhiên được sử dụng để mã hóa số lượng bitcoin trong giao dịch và được người gửi giao dịch chọn. Yếu tố gây mù được chọn phải mã hóa phù hợp số tiền được giao dịch, tuy nhiên, sẽ không ảnh hưởng đến đầu vào và đầu ra của giao dịch.

MimbleWimble-Mimble-Wimble-Beam-Grin-la-gi-giao-thuc-bao-mat-gi-2019-03
MimbleWimble-Mimble-Wimble-Beam-Grin-la-gi-giao-thuc-bao-mat-gi-2019-03

Trong một giao dịch bí mật, chỉ có hai bên liên quan là nhận thức về số lượng bitcoin được giao dịch, người xem không thể biết. Tuy nhiên, người xem vẫn có thể đảm bảo rằng giao dịch hợp lệ bằng cách so sánh số lượng đầu vào và đầu ra; nếu cả hai đều giống nhau, thì giao dịch sẽ được coi là hợp lệ. Một quy trình như vậy đảm bảo rằng không có bitcoin nào được tạo ra từ không có gì và là chìa khóa trong việc duy trì tính toàn vẹn của hệ thống.

Mimblewimble hoạt động theo cách tương tự, ngoại trừ, người nhận giao dịch chọn ngẫu nhiên một loạt các yếu tố gây mù do người gửi cung cấp. Yếu tố gây mù này sau đó được sử dụng làm bằng chứng về quyền sở hữu của người nhận, do đó, cho phép họ chi tiêu bitcoin.

Ngoài ra, các giao dịch của Mimblewimble cũng thúc đẩy một phần khác của đổi mới tiền điện tử được gọi là CoinJoin. Được đề xuất bởi Gregory Maxwell, CoinJoin là một cơ chế trong đó các khoản thanh toán từ nhiều người chi tiêu được kết hợp để tạo thành một giao dịch duy nhất, do đó gây khó khăn cho bên ngoài để xác định khoản thanh toán nào dành cho người nhận. ConJoin hoạt động bằng cách làm xáo trộn đầu vào và đầu ra của người gửi và người nhận. Do đó, liên quan đến các giao dịch Mimblewimble, khi được kết hợp với nhau, một khối sẽ chỉ bao gồm: danh sách đầu vào, danh sách đầu ra và dữ liệu chữ ký. Điều này cung cấp tiết kiệm không gian đáng kể trong các khối vì dữ liệu giao dịch khác không còn cần phải được lưu trữ, chỉ có đầu vào và đầu ra. Bằng cách trừ tổng số đầu vào khỏi tổng đầu ra và đảm bảo rằng kết quả bằng 0, một blockchain được xây dựng từ một hệ thống như vậy sẽ được coi là hợp lệ. Điều này trái ngược với cách các giao dịch, và do đó, blockchain, được chứng minh là hợp lệ trong Bitcoin. Trong trường hợp này, toàn bộ blockchain phải được tải xuống và lịch sử của một đầu ra giao dịch được phân tích để đảm bảo tính hợp lệ của nó.

Trên lý thuyết, tiết kiệm không gian, cũng như tính bảo mật, riêng tư, được cung cấp thông qua việc sử dụng giao thức Mimblewimble là hiển nhiên. Bằng cách cắt xén chuỗi khối dữ liệu giao dịch không cần thiết, khả năng mở rộng sẽ trở thành vấn đề ít hơn vì có thể bao gồm nhiều giao dịch hơn trong một khối. Do sự xáo trộn của đầu vào và đầu ra, cũng như việc loại bỏ các địa chỉ công cộng trong các giao dịch Mimblewimble, sự ẩn danh thực sự, trái ngược với giả danh, đã đạt được.

MimbleWimble-Mimble-Wimble-Beam-Grin-la-gi-giao-thuc-bao-mat-gi-2019
MimbleWimble-Mimble-Wimble-Beam-Grin-la-gi-giao-thuc-bao-mat-gi-2019

Triển khai thực thi Mimblewimble

Theo cách tương tự, Bitcoin là một giao thức và Bitcoin Core là một triển khai thực thi của nó, Mimblewimble cũng là một giao thức và dự án Grin hay Beam đang thực hiện nó. Grin hay Beam là các dự án sử dụng blockchain của riêng mình cùng với tiền điện tử của riêng mình. Người sáng lập không rõ và hiện đang hoạt động dưới bút danh Ignotus Peverell (một nhân vật hư cấu khác từ bộ truyện Harry Potter).

Hiện tại, Mimblewimble chỉ có thể được tích hợp vào mạng Bitcoin dưới dạng một soft-fork (chia tách mềm) hoặc dưới dạng sidechain. Trên sidechain này, người dùng sẽ có thể di chuyển Bitcoin lên nó và giao dịch với mức độ bảo mật riêng tư tăng lên.

Phần kết luận

Để kết luận, thông qua việc sử dụng các đổi mới về mật mã như giao dịch bí mật và CoinJoin, Mimblewimble cung cấp một giải pháp mở rộng mạnh mẽ, cũng như tăng tính riêng tư cho giao thức Bitcoin.

Tuy nhiên, thử nghiệm thêm vẫn đang được tiến hành để đảm bảo tính hợp lệ của công nghệ này.

MimbleWimble-Mimble-Wimble-Beam-Grin-la-gi-giao-thuc-bao-mat-gi-2019-02
MimbleWimble-Mimble-Wimble-Beam-Grin-la-gi-giao-thuc-bao-mat-gi-2019-02

Trước khi tiếp tục đọc các bài viết khác, bạn đừng quên Like, Comment, Share cùng Blog Kiếm Tiền Số để không bị bỏ lỡ bất kỳ nội dung có giá trị nào!

@nguyenhoangdiep @kiemtienso2019

Author: Nguyễn Hoàng Điệp

Founder - Admin KiemTienSo (Cryptocurrency Blog & Community)

Để lại bình luận