Binance Hỗ Trợ Cặp Giao Dịch Crypto Với EUR và GBP

Sự ra mắt chính thức của Sàn giao dịch EUR / GBP Fiat của Binance – https://www.binance.je/

Binance rất vui mừng thông báo rằng Binance, EUR / GBP Fiat Exchange, Binance.je, hiện đang trực tuyến, với giao dịch bằng các cặp giao dịch BTC / GBP, ETH / GBP, BTC / EUR và ETH / EUR hiện đang mở. Đăng ký, tiền gửi và rút tiền hiện cũng có sẵn.

5.000 người dùng đầu tiên đăng ký và hoàn thành Xác minh tài khoản (KYC) trên www.binance.je sẽ được thưởng 20 EUR.

@kiemtienso.io

Author: Nguyễn Hoàng Điệp

Founder - Admin KiemTienSo (Cryptocurrency Blog & Community)

Để lại bình luận